Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Phan Thị Thanh Bình


Các bài báo nghiên cứu

1. Các bài toán điều khiển tiêu thụ điện, Relay và tự động hóa. Đồng tác giả. Viện Hàn lâm khoa học Ucraina, 1994.

2. Tính toán hệ kiến thức đa lĩnh vực trong việc thành lập Hệ thống điều khiển tiêu thụ điện hiệu quả. Đồng tác giả. Tạp chí Relay và Tự động hóa, 1995.

3. Direct and Linear regresion model for demand forecasting in distribution network with uncertain factors. Phan Thị Thanh Bình. Procceding of The 6 international power Conference IPEC2003, 2003.

4. Determining representative load curves for customer classes by clustering analysis. Đồng tác giả. Procceding of The 6 international power Conference IPEC2003, 2003.

5. Application of Wavelet and Neural Network to Long-Term Load Forecasting. Đồng tác giả. Proceedings of IEEE PES Region 10 conference, 2004.

6. Phân tích phản ứng hộ tiêu thụ điện khi thay đổi giá điện (ở Nga); Ứng dụng công nghệ mới trong tiết kiệm năng lượng. Đồng tác giả. Đại học Bách khoa Kharkov, 2004.

7. Phân tích tiêu thụ điện. Đồng tác giả. Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ, 2004.

8. Hopfield Network and Parallel Genetic Algorithm for Solving State Estimate in power systems. Đồng tác giả. Proceedings of IEEE PES Region 10 conference, POWERCON, 2004.

9. Đánh giá hạng của các thiết bị tham gia điều chỉnh tải của hộ tiêu thụ bằng lý thuyết mờ. Phan Thị Thanh Bình. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, số 3, 2005.

10. Mô hình tối ưu điều phối sản xuất cho bi tốn quản lý nhu cầu trong xí nghiệp công nghiệp. Đồng tác giả.Tạp chí Khoa học và Công nghệ, số 52, 2005.

11. Middle -Term Load Forecasting. Đồng tác giả. Proceedings of IEEE/ PES Transmission and Distribution Conference & Exhibition: Asia and Pacific, 2005.

12. Application of Hidden Markov and Bayes for  deamand  forecasting. Đồng tác giả. Proceedings of IEEE POWERCON INDIA, 2006.

13. Computation of reclosing time and suitable gain of Automatic Voltage Regulator. Đồng tác giả. Proceeding of IEEE POWER INDIA, 2006.

14. Ant colony Search-based minimum Loss reconfiguration of Distribution System. Đồng tác giả. Proceeding of IEEE POWER INDIA, 2006.

15. A Hybrid Ant Colony Search Based Reconfiguration of distribution Network for Loss Reduction. Đồng tác giả. IEEE PES T&D Latin America, 2006.

16. Application of Fuzzy Markov in Calculating Reliability of PowerSystem. Đồng tác giả.  IEEE PES T&D Latin America, 2006.

17. Xác định dung lượng và vị trí của máy phát phân bố tối ưu tổn thất lưới phân phối. Đồng tác giả. Tạp chí Phát triển khoa học và Công nghệ, 2007.

18. Tái cấu trúc lưới phân phối 3 pha để giảm tổn thất điện năng bằng các giải thuật Meta-heuristics. Đồng tác giả. Tạp chí Phát triển khoa học và Công nghệ, 2007.

19. Application of DWT for Load Curve Compression in Power System. Đồng tác giả. Hội nghị quốc tế IFOST, 2009.

20. Determining Representative Load Curve by Cluster Analysis. Đồng tác giả. Hội nghị quốc tế IFOST, 2009.


Trang 1 trong 2Đầu tiên    Trước   [1]  2  Tiếp   Cuối    
close

Thông báo