Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Vũ Duy Giảng


Các đề tài nghiên cứu

Công trình, Đề tài khoa học đã tham gia (Thông tin chưa đầy đủ)

1. Giá trị dinh dưỡng của cỏ voi, cỏ Ghinê cho bò. Vũ Duy Giảng (Chủ nhiệm).

2. Đánh giá giá trị ME của thức ăn gia cầm. Vũ Duy Giảng (Chủ nhiệm).

3. Chế biến và sử dụng phụ phẩm của dứa cho bò. Vũ Duy Giảng (Chủ nhiệm).

4. Điều tra cơ bản con trâu Việt Nam và đề xuất phương hướng phát triển chăn nuôi trâu ở Việt Nam. Vũ Duy Giảng (Chủ nhiệm).

5. Nghiên cứu các biện pháp khoa học công nghệ khai thác và sử dụng nhiên liệu thức ăn cho một nền Chăn nuôi chất lượng và hiệu quả. Vũ Duy Giảng (Chủ trì Đề tài nhánh).

6. Hoàn thiện các biện pháp khoa học công nghệ sản xuất thức ăn hỗn hợp cho lợn con sau cai sữa. Vũ Duy Giảng (Chủ trì Đề tài nhánh).

7. Tận dụng phụ phẩm nông nghiệp làm thức ăn chăn nuôi. Đề tài hợp tác với Nauy. Vũ Duy Giảng (Chủ trì Đề tài nhánh).

close

Thông báo