Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Trung Kiên


Sách đã xuất bản

1. Tìm hiểu và phát triển giọng hát. Nguyễn Trung Kiên. Vụ Văn hóa quần chúng, 1968.

2. Phương pháp học hát. Nguyễn Trung Kiên. H - Văn hóa, 1982.

3. Phương pháp sư phạm Thanh nhạc. Nguyễn Trung Kiên. Viện Âm nhạc, 2001.

4. Triệu triệu bông hồng. Đồng tác giả. H - Thanh niên, 2002.

5. Nghệ thuật Opera. Nguyễn Trung Kiên. Viện Âm nhạc, 2004.

6. Phương pháp Vaccaj (Giáo trình). Nguyễn Trung Kiên. Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, 2006.

7. Thanh nhạc đại học (Giáo trình). 4 tập. Nguyễn Trung Kiên. Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, 2006 - 2007.

8. Romance. Tập I. Nguyễn Trung Kiên. Học viện Âm Quốc gia Việt Nam, 2007.

9. Romance. Tập II. Nguyễn Trung Kiên. Học viện Âm Quốc gia Việt Nam, 2007.

10. Cô chủ cối xay xinh đẹp. Nguyễn Trung Kiên. Học viện Âm Quốc gia Việt Nam, 2007.

11. Con đường mùa đông. Nguyễn Trung Kiên. Học viện Âm Quốc gia Việt Nam, 2007.

12. Tiếng hát của chim Thiên nga. Nguyễn Trung Kiên. Học viện Âm Quốc gia Việt Nam, 2007.

13. Tuyển tập các Romance của S.Rachmaninov. Nguyễn Trung Kiên. Học viện Âm Quốc gia Việt Nam, 2008.

14. Concert Aria của W.A.Mozart. Tập I. Nguyễn Trung Kiên. Học viện Âm Quốc gia Việt Nam, 2008.

15. Concert Aria của W.A.Mozart. Tập II. Nguyễn Trung Kiên. Học viện Âm Quốc gia Việt Nam, 2008.

16. Thanh nhạc cao học. Nguyễn Trung Kiên. Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, 2009.

clinic of abortion centaurico.com scraping of the uterus