Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Trung Kiên


Niên biểu cuộc đời

  Thời gian

Hoạt động

1939 

Sinh tại Thái Bình.

1970
Tốt nghiệp Nhạc viện Quốc gia Kiép, Liên Xô.

1964 - 1978 

Diễn viên đơn ca Nhà hát Nhạc vũ kịch.

1978 - 1987

Chủ nhiệm Khoa Thanh nhạc, Nhạc viện Hà Nội.

1987 - 2006

Cục trưởng, Thứ trưởng, Chuyên gia cao cấp Bộ Văn hóa thông tin.

7 - 2006 Nghỉ hưu.
Từ 2008

- Thành viên Hội đồng cố vấn của Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam (Từ 2008);

- Được phong hàm Giáo sư Âm nhạc (2012).