Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Trung Kiên


Quá trình giảng dạy và đào tạo
QUÁ TRÌNH GIẢNG DẠY VÀ ĐÀO TẠO

Hướng dẫn cao học: 31 luận văn Thạc sĩ (Thông tin chưa đầy đủ).

1. Trần Diệu Thúy, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, 1996.

2. Nguyễn Quang Thọ, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, 1996.

3. Trần Ngọc Lan, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, 1996.

4. Phan Thu Lan, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, 1997.

5. Rơ Chăm Pheng, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, 1997.

6. Trần Mai Tuyết, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, 1997.

7. Trương Ngọc Thắng, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, 1999.

8. Dương Thị Hồng Lan, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, 2001.

9. Tạ Thị Định, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, 2001.

10. Mai Thị Xuân Hương, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, 2001.

11. Nguyễn Phương Lan, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, 2002.

12. Vũ Diệu Linh, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, 2002.

13. Võ Thanh Hoài, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, 2003.

14. Trần Lan Anh, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, 2003.

15. Đỗ Quốc Hưng, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, 2004.

16. Đào Nguyên Vũ, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, 2004.

17. Hà Phạm Thăng Long, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, 2004.

18. Nguyễn Thị Phương Nga, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, 2005.

19. Vũ Trọng Tấn, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, 2005.

20. Lê Thị Thơ, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, 2005.

21. Nguyễn Tố Uyên, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, 2006.

22. Nguyễn Trọng Tấn, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

23. Nguyễn Anh Thơ, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

24. Bùi Thị Lan Anh, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

25. Nguyễn Quốc Hưng, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

26. Phạm Đăng Dương, Nhạc viện Hà Nội, 2007.

27. Đỗ Hương Giang, Nhạc viện Hà Nội, 2007.

28. Bùi Tuấn Giang, Nhạc viện Hà Nội, 2007.

29. Lê Minh Tuyến, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, 2008.

30. Lê Huy Hoàng, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, 2008.

31. Nguyễn Quang Đông, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, 2008.

Hướng dẫn Nghiên cứu sinh: 17 luận án Tiến sĩ (Thông tin chưa đầy đủ).

1. Trương Ngọc Thắng, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, 2004 - 2007.

2. Nguyễn Minh Anh, "Sự phát triển nghệ thuật Piano Việt Nam trong giai đoạn mới từ 1985 đến nay", Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, 2004 - 2009.

3. Nguyễn Bích Thủy, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, 2008 - 2011.

4. Nguyễn Tố Mai, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, 2010.

5. Trần Ngọc Lan, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, 2010.

6. Võ Văn Lý, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, 2011.