Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Đinh Văn Thuận


Sách đã xuất bản

1. Kỹ thuật lạnh ứng dụng. Đồng tác giả. H- Giáo dục, 2002.

2. Hệ thống máy và thiết bị lạnh. Đồng tác giả. H- Khoa học và Kỹ thuật, 2007.

3. Thiết kế hệ thống điều hòa không khí hiện đại. Đồng tác giả. H- Khoa học và Kỹ thuật, 2008.

close

Thông báo