Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Đinh Văn Thuận


Niên biểu cuộc đời

Thời gian

Hoạt động

1954

Sinh tại Quỳnh Lưu, Nghệ An.

Trước 1978

- Học sinh phổ thông;

- Sinh viên Đại học.

1978-1996

- Giảng dạy tại Đại học Bách khoa Đà Nẵng; Phó Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Năng lượng mới, Đại học Bách khoa Đà Nẵng;

- Nghiên cứu sinh tại Đại học Bách khoa Hà Nội (Từ 1991).

Từ 1996

Giảng dạy tại Đại học Bách khoa Hà Nội; Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng, Viện KHCN Nhiệt lạnh Đại học Bách khoa Hà Nội.

close

Thông báo