Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Đinh Văn Thuận


Quá trình giảng dạy và đào tạo
QUÁ TRÌNH GIẢNG DẠY VÀ ĐÀO TẠO

Hướng dẫn Cao học: 4 luận văn Thạc sỹ (Thông tin chưa đầy đủ)

1. Lại Ngọc Anh, "Truyền nhiệt - truyền chất".

2. Nguyễn Hoàng Anh, "Tiết kiệm năng lượng nhiệt nhà máy bia".

3. Phan Công Thịnh, "Tiết kiệm năng lượng lạnh nhà máy bia".

4. Lê Viết Quý, "Tiết kiệm năng lượng nhà máy bia tổng thể".

 

Hướng dẫn Nghiên cứu sinh: 3 luận án Tiến sĩ (Thông tin chưa đầy đủ)

1. Vũ Tuấn Anh, "Nghiên cứu truyền nhiệt - truyền chất qua các kết cấu nhiệt - lạnh".

2. Nguyễn Thành Văn, "Sử dụng năng lượng mặt trời chạy máy lạnh hấp thụ".

3. Phạm Văn Hậu, "Nghiên cứu ảnh hưởng của độ ẩm đến trao đổi nhiệt đối lưu".

 

close

Thông báo