Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Đinh Văn Thuận


Các đề tài nghiên cứu

1. Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo dây chuyền sản xuất sữa chua. Đề tài cấp Bộ, 2000-2001. Đinh Văn Thuận (Chủ nhiệm).

2. Nghiên cứu thiết kế hệ thống thiết bị tiết kiệm năng lượng. Đề tài cấp Bộ, 2002-2003. Đinh Văn Thuận (Chủ nhiệm).

3. Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo dây chuyền sản xuất rượu sake và rượu khoai theo công nghệ hiện đại. Đề tài cấp Bộ, 2005-2006. Đinh Văn Thuận (Chủ nhiệm).

4. Nghiên cứu ảnh hưởng của độ ẩm đến hiệu quả tỏa nhiệt đối lưu. Đề tài cấp Bộ, 2008-2010. Đinh Văn Thuận (Tham gia).

close

Thông báo