Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Tăng Ấm


Sách đã xuất bản

1. Vũ khí vi trùng và cách đề phòng. Nguyễn Tăng Ấm. H- Quân đội Nhân dân, 1963.  

2. Phòng và chống chiến tranh vi trùng. Nguyễn Tăng Ấm. H- Khoa học, 1965.

3. Bác sĩ Vũ Văn Cẩn cuộc đời và sự nghiệp: 1915 - 1982. Vũ Văn Cẩn, Đỗ Nguyên Phương, Nguyễn Tăng Ấm, ... H- Y học, 2000.

 

close

Thông báo