Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Tăng Ấm


Niên biểu cuộc đời

Thời gian

Hoạt động

 1919

Sinh tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

 1945-1954

- Phó Ban Chi đội Giải phóng quân Thừa Thiên;

- Trưởng ban Quân y E354;

- Trưởng phòng  Quân y, Bộ Quốc phòng.

 1955-1965

- Nghiên cứu sinh tại Lêningrad, Liên Xô;

- Trưởng phòng Vệ sinh Phòng dịch, Cục Quân Y;

- Chủ nhiệm Khoa Dịch tễ học;

- Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Y học Quân sự;

- Nghiên cứu Phòng chống sốt rét tại chiến trường Tây Nguyên (1960).

 1966-1976

Hiệu phó trường Đại học Quân y.

1977-1989

- Thứ trưởng Bộ Y tế, chỉ đạo công tác Vệ sinh Phòng dịch;

- Trưởng đoàn chuyên gia Y tế tại Campuchia.

1990-1999
Chuyên viên cao cấp tại Trung tâm Bệnh nhiệt đới, thành phố Hồ Chí Minh.
1999
Nghỉ hưu.
2008
Mất tại Thành phố Hồ Chí Minh.


close

Thông báo