Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Kim Bảng


Sách đã xuất bản

1. Mẫu đơn thư kinh doanh và cá nhân tiếng Đức. Đồng tác giả. H- Phụ nữ, 1999.

2. Đọc hiểu và vận dụng Ngữ văn 12. Hai tập. Đồng tác giả. H- Đại học Sư phạm, 2008.

3. Kiến thức cơ bản và bài tập Ngữ văn 12 (Toàn tập). Đồng tác giả. H- Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008.

4. Luyện tập thi tốt nghiệp Trung học phổ thông môn Ngữ văn. Đồng tác giả. H- Giáo dục, 2008.

5. Giúp em tự học Ngữ văn 12. Hai tập. Đồng tác giả. H - Giáo dục, 2008.

6. Thực hành luyện tập Ngữ văn 12. Hai tập. Đồng tác giả. H - Giáo dục, 2008.

7. Kiến thức bổ trợ Ngữ văn 10 nâng cao. Hai tập. Đồng tác giả. H - Giáo dục, 2009.

close

Thông báo