Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Kim Bảng


Niên biểu cuộc đời

Thời gian

Hoạt động

 1952

Sinh tại Phú Thọ.

 1973

Tốt nghiệp Khoa Ngữ văn, Đại học Tổng hợp Hà Nội.

 Từ 1974

- Công tác tại Viện Ngôn ngữ học;

- Bảo vệ luận án Tiến sĩ tại Đại học Tổng hợp Humboldt Berlin, Cộng hòa Dân chủ Đức (1984);

- Trưởng Phòng Ngữ âm học, Viện Ngôn ngữ học;

- Phó Viện trưởng Viện Ngôn ngữ học;

- Được phong hàm Phó Giáo sư (2007);


close

Thông báo