Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Đặng Đình Áng


Niên biểu cuộc đời

Thời gian

Hoạt động

1928 

Sinh tại huyện Chương Mỹ, tỉnh Hà Tây (Nay thuộc Hà Nội).

1958

Tiến sĩ Toán học tại Học viện Kỹ thuật California (Mỹ).

1960-1975 

Trưởng ban Toán, trường Đại học Khoa học Sài Gòn.

 1976-1988

Trưởng Bộ môn Giải tích, trường Đại học Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh.

1997 Nghỉ hưu.
1997-2004

-Cố vấn Khoa học và Đối ngoại của trường Đại học Khoa học Tự nhiên; trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

-Cố vấn Trung tâm Phát triển Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (2001).

close

Thông báo