Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Đặng Đình Áng


Các đề tài nghiên cứu

Các Công trình, Đề tài khoa học đã tham gia (Chủ nhiệm, Thành viên...) (Thông tin chưa đầy đủ)

1. Nghiên cứu về bất đẳng thức biến phân.  

2. Xác định miền của phương trình elliptic và ứng dụng cơ học phá hủy.   

3. Bài toán moomen. Xấp xỉ hàm giải tích.  

so your wife cheated married and wanting to cheat my wife cheated now what do i do
close

Thông báo