Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Hùng Hậu


Niên biểu cuộc đời

Thời gian

Hoạt động

1952

Sinh tại huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.

1974

Sinh viên chuyên ngành Toán học, Đại học Tổng hợp Hà Nội.

 1987

Bảo vệ luận án Tiến sĩ chuyên ngành Triết học, Viện Hàn lâm Khoa học Liên Xô.
Từ 1987

- Trưởng phòng Nghiên cứu Triết học phương Đông, Viện Triết học, Viện Khoa học Xã hội Việt Nam;

- Giảng viên Khoa Triết học, Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh.