Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Hùng Hậu


Các bài báo nghiên cứu

1. Mấy ý kiến về vấn đề xây dựng tác phong lao động công nghiệp. Nguyễn Hùng Hậu. Tạp chí Triết họcsố 4, 1977.

2. Một vài vấn đề toán học hóa. Nguyễn Hùng Hậu. Tạp chí Triết học, số 4, 1978.

3. Toán học với sự phát triển của khoa học- kỹ thuật ở nước ta hiện nay. Nguyễn Hùng Hậu. Tạp chí Triết học, số 1, 1981.

4. Thử bàn về một vài  tư tưởng triết học Phật giáo (Qua tác phẩm “ Khóa hư lục”). Nguyễn Hùng Hậu. Tạp chí Triết học, số 1, 1989.

5. Ảnh hưởng của Phật giáo đối với tư duy và cách ứng xử của người Việt Nam hiện nay. Nguyễn Hùng Hậu. Tạp chí Xã hội học, số 4, 1990.

6. Góp phần nghiên cứu một số tư tưởng triết học Phật giáo của thiền phái Vinataruci. Nguyễn Hùng Hậu. Tạp chí Triết học, số1, 1990.

7. Phật giáo - Những vấn đề triết học. Nguyễn Hùng Hậu. Tạp chí Triết học, số 1, 1991.

8. Về bước ngoặt trong tư tưởng của sư Thiện Chiếu. Nguyễn Hùng Hậu. Tạp chí Triết học, số 2, 1991.

9. Phật giáo với phương Tây. Nguyễn Hùng Hậu. Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á, số 2, 1991.

10. “Lý hoặc luận”- cuộc đụng độ đầu tiên giữa Nho Phật Lão ở Giao Châu dưới chính quyền Sĩ Nhiếp. Nguyễn Hùng Hậu. Tạp chí Triết học, số 2, 1992.

11. Góp phần tìm hiểu tư tưởng “Dĩ bất biến ứng vạn biến” của Chủ tịch Hồ Chí MinhNguyễn Hùng Hậu. Nội san Nghiên cứu Phật học, số 6, 1992.

12. Biện chứng pháp trong kinh Kim Cương. Nguyễn Hùng Hậu. Nội san Nghiên cứu Phật học, số 9, 1993.

13. Triết lý “ Vô ngôn” của nhà PhậtNguyễn Hùng Hậu. Nội san Nghiên cứu Phật học, số 11, 1993.

14. Góp phần tìm hiểu quan điểm của C. Mác: “Tôn giáo là thuốc phiện của nhân dân”. Nguyễn Hùng Hậu. Tạp chí Triết học, số 3, 1993.

15. Tìm hiểu một số tư tưởng triết học thiền tông của Tuệ Trung Thượng Sĩ. Nguyễn Hùng Hậu. Tạp chí Triết học, số 1, 1994.

16. Triết học thiền của Tuệ Trung Thượng Sĩ. Nguyễn Hùng Hậu. Nội san Nghiên cứu Phật học, số 1+2, 1994.

17. Những tiền đề hình thành triết học Trần Thái Tông. Nguyễn Hùng Hậu. Nội san Nghiên cứu Phật học, số 3, 1994.

18. Triết học Phật giáo Trần Thái Tông. Nguyễn Hùng Hậu. Nội san Nghiên cứu Phật học, số 4, 1994.

19. Sự dịch chuyển cái “Thiện” trong cơ chế thị trường ở Việt Nam hiện nay. Nguyễn Hùng Hậu. Tạp chí Triết học, số 1, 1995.

20Triết học Trần Thái Tông. Nguyễn Hùng Hậu. Nội san Nghiên cứu Phật học, số 1, 1995.

my wife cheated now what do i do want wife to cheat my wife cheated now what do i do
Trang 1 trong 2Đầu tiên    Trước   [1]  2  Tiếp   Cuối