Các tư liệu về  Giáo sư Nguyễn Xiển


Sách đã xuất bản

1. Bão là gì ? Nguyễn Xiển. Nha khí tượng Thuỷ văn, 1956.

2. Nói chuyện về năm vật lý địa cầu quốc tế 1957-1958. Nguyễn Xiển. Cục xuất bản, 1957.

3. Vì sao nên dùng Dương lịch. Nguyễn Xiển. H- Phổ thông, 1957.

4. Món ăn thường thức. Tập 2.  Nguyễn Xiển, Vân Đài, Đào Duy Anh. H- Phụ nữ, 1957.

5. Làm bánh. Vân Đài, Nguyễn Xiển. H - Phụ nữ, 1958.

6. Ra sức làm mùa kịp đúng thời vụ. Lịch và thời tiết. Kỹ thật gieo thẳng lúa mùa. Hội Phổ biến khoa học và kỹ thuật Việt Nam xuất bản, 1960.

7. Mùa bão năm 1964. Nguyễn Xiển (Chủ biên), Phan Tất Đắc. Nha Khí tượng xuất bản, 1965.

8. Nhà bác học Balan vĩ đại Nicôlai Côpecnic (1473-1543). Nguyễn Xiển, Phạm Ngọc Toàn, Nguyễn Mậu Tùng. H- Khoa học và Kỹ thuật, 1973.

9. Tìm hiểu âm lịch nước ta. Nguyễn Xiển, Nguyễn Mậu Tùng, Lê Minh Triết. H- Khoa học và Kỹ thuật, 1985.

 

cheat boyfriend allpaul.com cheat on your boyfriend
close

Thông báo