Các tư liệu về  Giáo sư Nguyễn Xiển


Niên biểu cuộc đời

Thời gian

Hoạt động

 1907

Sinh tại thành phố Vinh, Nghệ An

Trước 1926

- Tham gia cuộc bãi khoá để tang Phan Chu Trinh;

- Đỗ tú tài Tây ở Hà Nội.

 1926-1932

Đoạt học bổng sang học ở trường Đại học Toulouse (Pháp). 

1932

Về nước, dạy học ở Hà Nội.

1937 Chuyển sang công tác ở ngành Khí tượng thủy văn.
1941 Phụ trách Đài Khí tượng Phù Liễn Đông Dương tại tỉnh Kiến An.
1945-1988

- Chủ tịch Uỷ ban Hành chính Bắc Bộ (8-1945);

- Giám đốc Nha khí tượng Thủy văn Việt Nam (1945-1975);

- Phó Tổng thư ký Đảng Xã hội Việt Nam (1946);

- Làm Công tác khoa học giáo dục và trở thành một trong những người đầu tiên xây dựng ngành Đại học Việt Nam (19-12-1946);

- Bộ trưởng Cứu tế xã hội (1955-1959);

- Tổng Thư ký Đảng Xã hội Việt Nam (1956-1988);

- Giám đốc Nha Khí tượng Việt Nam;

- Chủ tịch Uỷ ban địa cầu Quốc tế Việt Nam;

- Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học Kỹ thuật Nhà nước (1960-1976);

9-11-1997 Mất tại Hà Nội.


my wife cheated now what do i do site my wife cheated now what do i do
close

Thông báo