Các tư liệu về  Giáo sư Nguyễn Xiển


Các bài báo nghiên cứu

1. Độ nhật thực ngày 21 September 1941. Nguyễn Xiển. Báo Khoa học, số 1, 1942.

2. Chung quanh vấn đề danh từ khoa học. Nguyễn Xiển. Báo Khoa học, 8-1942.

3. Nói qua về khí tượng học. Nguyễn Xiển. Báo Khoa học, 9-1943.

4. Cuốn lịch 1943 của Sở Khí tượng. Nguyễn Xiển. Báo Khoa học, số 15, 1943.

5. Nhận xét về Khí tượng học. Nguyễn Xiển. Việt Bắc, Thu Đông, 1950.

6. Bão là gì? Nguyễn Xiển. Báo Tổ quốc, số 33, 1956.

7. Chính sách cụ thể đối với trí thức. Nguyễn Xiển. Báo Tổ quốc, số 44, 1956.

8. Vấn đề đãi ngộ với trí thức. Nguyễn Xiển. Báo Tổ quốc, số 45, 1956.

9. Vấn đề đãi ngộ về tinh thần đối với trí thức. Nguyễn Xiển. Báo Tổ quốc, số 46, 1956.

10. Năm Vật lý địa cầu Quốc tế (1957-1958). Nguyễn Xiển. Báo Tổ quốc, số 55, 1957.

11. Sự hợp tác giữa các nhà khoa học Việt Nam và Ba Lan anh em trong Năm Vật lý địa cầu Quốc tế. Nguyễn Xiển. Báo Tổ quốc, số 56, 1957.

12. Vấn đề chống thiên tai đối với nước ta. Nguyễn Xiển. Báo Tổ quốc, số 108, 1958.

13. Nhớ bạn nhà giáo Nguyễn Hữu Tảo. Ghi theo lời kể của GS Nguyễn Xiển. Anh Quang ghi.

14. Nhiệt liệt chào mừng đoàn đại biểu Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam đến thăm miền Bắc. Nguyễn Xiển. Báo Tổ quốc, 1-1-1962.

15. Căm thù giặc Mỹ, Ngành khí tượng quyết tiến nhanh, tiến mạnh. Nguyễn Xiển. Báo Tổ quốc, số 243, 1966.

16. Vấn đề lịch ở nước ta. Nguyễn Xiển. Báo Tổ quốc, số 246, 1967.

17. Quyết chiến, quyết thắng giặc Mỹ xâm lược đó là ý chí sắt đá của trí thức Việt Nam. Nguyễn Xiển. Báo Tổ quốc, số 248, 1967.

18. Đính chính hộ mùa Xuân. Nguyễn Xiển. Báo Tổ quốc, số Tết, 1969.

19. Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 500 ngày sinh của Nicolas Copernic - Bài học của N.Copernic. Nguyễn Xiển. Báo Tổ quốc, số 316, 1973.

20. 30 năm xây dựng ngành khí tượng xã hội chủ nghĩa. Nguyễn Xiển. Báo Tổ quốc, số 349, 1975.

 

so your wife cheated married and wanting to cheat my wife cheated now what do i do
Trang 1 trong 2Đầu tiên    Trước   [1]  2  Tiếp   Cuối    
close

Thông báo