Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Ngô Anh


Niên biểu cuộc đời

Thời gian

Hoạt động

1956

Sinh tại Thừa Thiên Huế.

Từ 1978

- Tốt nghiệp trường Đại học Tổng hợp Huế;

- Công tác tại Bộ môn Thực vật, Khoa Sinh học, trường Đại học Khoa học, Đại học Huế (Từ 1978).

- Bảo vệ luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Thực vật học tại Đại học Sư phạm, Đại học Huế (1996);

- Bảo vệ luận án Tiến sĩ chuyên ngành Sinh học tại Đại học Huế (2004);

- Được phong hàm Phó Giáo sư (2010).


close

Thông báo