Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Ngô Anh


Khóa luận tốt nghiệp đại học
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

Đề tài: Góp phần nghiên cứu hệ Nấm lớn sống trên gỗ vùng Huế.

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chuyên ngành khoa học: Thực vật học

Người hướng dẫn:

Năm bảo vệ: 1978

Đơn vị bảo vệ: Đại học Tổng hợp Huế.


clinic of abortion centaurico.com scraping of the uterus
close

Thông báo