Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thọ Sáo


Các đề tài nghiên cứu

1. Thuỷ triều Biển Đông và sự dâng lên của mực nước biển ven bờ Việt Nam. Mã số KT-03-03, 1991 - 1995. Nguyễn Thọ Sáo (Tham gia).

2. Hiện trạng và nguyên nhân bồi xói dải bờ biển Việt Nam - Đề xuất các biện pháp khoa học kỹ thuật bảo vệ và khai thác vùng đất ven biển. Mã số KT- 03-14, 1991 - 1995. Nguyễn Thọ Sáo (Tham gia).

3. Nghiên cứu cấu trúc ba chiều (3D) thuỷ nhiệt động lực học Biển Đông và ứng dụng của chúng. Mã số KHCN-06-02, 1996 - 2000. Nguyễn Thọ Sáo (Tham gia).

4. Nghiên cứu dự báo phòng chống sạt lở bờ sông, bờ biển Miền Trung. Mã số KHCN-5B, 1999 - 2000. Nguyễn Thọ Sáo (Tham gia).

5. Nghiên cứu biến động môi trường do thực hiện quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Các biện pháp kiểm soát bảo đảm phát triển bền vững Đồng bằng sông Hồng. Mã số KHCN-07-04, 1999 - 2001. Nguyễn Thọ Sáo (Tham gia).

6. Mô phỏng chế độ thuỷ lực trong hệ thống sông Hồng và Thái Bình khi có lũ lớn và triều cường. Mã số QT- 01- 22, 2001 – 2002.  Nguyễn Thọ Sáo (Chủ nhiệm).

7. Xây dựng mô hình dự báo các trường khí tượng thuỷ văn Biển Đông Việt Nam. Mã số KC-09- 04, 2001 - 2004. Nguyễn Thọ Sáo (Tham gia).

8. Dự báo hiện tượng xói lở, bồi tụ bờ biển, cửa sông và các giải pháp phòng tránh. Mã số KC-09-05, 2001 - 2004. Nguyễn Thọ Sáo (Tham gia).

9. Cống dưới đê. Mã số ĐL 2002/11, 2002 - 2003. Nguyễn Thọ Sáo (Tham gia).

10. Nghiên cứu dự báo mưa lớn diện rộng bằng công nghệ hiện đại phục vụ phòng chống lũ lụt ở Việt Nam. Mã số ĐL 2002/02, 2002 - 2005. Nguyễn Thọ Sáo (Tham gia)

11. Xây dựng mô hình dự báo các trường khí thủy văn Biển Đông. 2005. Nguyễn Thọ Sáo (Tham gia).

12. Xây dựng mô hình liên hợp dòng chảy POM và sóng WAM để nâng cao chất lượng dự báo trường dòng chảy và trường sóng Biển Đông. Mã số NCCB-304106, 2006 - 2008, Nguyễn Thọ Sáo (Chủ nhiệm).

13. Nghiên cứu trên mô hình tính toán các giải pháp chỉnh trị đoạn sông phân lạch Trung Hà trên sông Đà, góp phần hoàn thiện vận tải thủy từ Hải Phòng đến nhà máy thủy điện Sơn La. Mã số QT – 07 - 45, 2007 - 2008. Nguyễn Thọ Sáo (Chủ nhiệm).

14. Ô nhiễm dầu trên vùng biển Việt Nam và Biển Đông. Mã số KC 09-22/06-10, 2008 - 2010. Nguyễn Thọ Sáo (Tham gia).

15. Xây dựng công nghệ dự báo liên hoàn bão, nước dâng và sóng ở Việt Nam bằng mô hình số với thời gian dự báo trước 3 ngày. Mã số KC 08-05/06-10, 2008 – 2010. Nguyễn Thọ Sáo (Tham gia).

16. Điều tra đánh giá xâm thực bãi tắm Cửa Tùng tỉnh Quảng Trị. Dự án giữa Trường Đại học Khoa học Tự nhiên và Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Trị, 2009 - 2010. Nguyễn Thọ Sáo (Chủ nhiệm).

cheat boyfriend open cheat on your boyfriend
close

Thông báo