Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Minh Huấn


Niên biểu cuộc đời

Thời gian

Hoạt động

 1961

Sinh tại Thành phố Huế.

 1984

Tốt nghiệp chuyên ngành Hải dương học tại Liên Xô.

 1985 - nay

- Công tác tại trường Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội;

- Phó Chủ nhiệm Khoa Khí tượng- Thủy văn- Hải dương học;

- Bảo vệ luận án Tiến sĩ chuyên ngành Hải dương học tại Đại học Quốc gia Hà Nội (2004).


cheat boyfriend allpaul.com cheat on your boyfriend
close

Thông báo