Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Trần Tân Tiến


Quá trình giảng dạy và đào tạo
QUÁ TRÌNH GIẢNG DẠY VÀ ĐÀO TẠO

Hướng dẫn cao học: 17 luận văn Thạc sĩ (Thông tin chưa đầy đủ). 

1. Đặng Trần Duy, “Dự báo sương mù biển”.

2. Nguyễn Đức Hậu, “Dự báo quỹ đạo bão”, 1995-1997.

3. Nguyễn Viết Thắng, “Độ cuốn hút của mây tích”, 1995-1997.

4. Mai Văn Khiêm, “Áp dụng mô hình Eta vào điều kiện Việt Nam”, 2001-2003.

5. Đỗ Huy Dương, “Áp dụng mô hình WRF vào điều kiện Việt Nam”, 2002-2004.

6. Nguyễn Thị Thanh, “Nghiên cứu đồng hóa số liệu vệ tinh trong mô hình WRF để dự báo mưa lớn ở khu vực Trung Bộ”.

 

Hướng dẫn Nghiên cứu sinh: 7 luận án Tiễn sĩ (Thông tin chưa đầy đủ).

1. Phan Văn Tân, “Dự báo sương mù vịnh Bắc Bộ”, 1988-1994.

 

so your wife cheated guitar-frets.com my wife cheated now what do i do
close

Thông báo