Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Trần Tân Tiến


Các đề tài nghiên cứu

1. Dự báo sương mù ven biển Thái Bình Dương. Đề tài nhánh của Đề tài 05 02 02, 1981 – 1986. Trần Tân Tiến (Chủ nhiệm).

2. Nghiên cứu các phương pháp dự báo sương mù ở các sân bay chính. Mã số: 42A-0502, 1986-1989. Trần Tân Tiến (Chủ nhiệm).

3. Mô hình hóa quá trình hình thành và phát triển sương mù bức xạ ở Việt Nam. Mã số: KT04-6 3 1, 1992-1993. Trần Tân Tiến (Chủ nhiệm).

4. Dự báo sương mù biển. Đề tài nhánh của Đề tài KT03 04, 1992-1996. Trần Tân Tiến (Chủ nhiệm).

5. Mô hình hóa quá trình mây Front ở Việt Nam. Mã số: KT04-6 3 9, 1994-1995. Trần Tân Tiến (Chủ nhiệm).

6. Nghiên cứu chuyển động đối lưu trong hoàn lưu chung khí quyển. Mã số: NCCB-7 5 1, 1996-2000. Trần Tân Tiến (Chủ nhiệm).

7. Xây dựng mô hình dự báo các trường khí tượng thủy văn Biển Đông. Mã số: KC0904, 2001-2004. Trần Tân Tiến (Chủ nhiệm).

8. Dự báo dông cho sân bay Nội Bài. 2003-2004. Trần Tân Tiến (Chủ nhiệm).

9. Xây dựng công nghệ dự báo lũ Miền Trung thời hạn trước 3 ngày. Mã số: QGTĐ. 04.04, 2004-2006. Trần Tân Tiến (Chủ nhiệm).

10. Xây dựng quy trình công nghệ dự báo liên hoàn  bão, sóng và nước dâng thời hạn trước ba ngày. Mã số: KC.08.05/06-10, 2007-2010. Trần Tân Tiến (Chủ nhiệm).

11. Xây dựng quy trình dự báo quỹ đạo và cường độ bão Tây Thái Bình Dương và Biển Đông hạn 5 ngày. Đề tài cấp Nhà nước, mã số: KC.08.01, 2011-2014. Trần Tân Tiến (Chủ nhiệm).

 

 

 

dating for married go married men who cheat
close

Thông báo