Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Trần Tân Tiến


Các bài báo nghiên cứu

1. Nghiên cứu quy luật phân bố xác suất của trường tốc độ gió và nhiệt độ trong tầng khí quyển đối lưu. Đồng tác giả. 1977.

2. Bức xạ thiên văn trên các vĩ độ lãnh thổ Việt Nam. Đồng tác giả. 1982.

3. Đánh giá độ bảo đảm ẩm và thông lượng nhiệt ẩm trong thảm thực vật Vĩnh Phú. Trần Tân Tiến. Tuyển tập các Báo cáo Chương trình Tài nguyên và Môi trường 5202, Vĩnh Phú, 1985.

4. Đặc điểm khí hậu khu vực xung quanh ba xã Khải Xuân, Võ Lao, Đồng Xuân Thanh Hòa Vĩnh Phú. Đồng tác giả. Tuyển tập các Báo cáo Chương trình Tài nguyên và Môi trường 5202, Vĩnh Phú, 1985.

5. Sự phân hóa các yếu tố khí tượng trong các thảm thực vật ở vùng đồi Vĩnh Phú. Đồng tác giả. Tuyển tập các Báo cáo Chương trình Tài nguyên và Môi trường 5202, Vĩnh Phú, 1985.

6. Phương pháp phân lớp về sự xuất hiện và tan sương mù. Trần Tân Tiến. 1987.

7. Một số kết quả ứng dụng phương pháp phân lớp dự báo sự xuất hiện và tan sương mù ở sân bay Gia Lâm. Trần Tân Tiến. 1988.

8. Mô hình dự báo sương mù bức xạ và bình lưu. Đồng tác giả. 1988.

9. Mô hình dự báo sương mù sân bay. Trần Tân Tiến. 1991.

10. Tham số hóa quá trình vi mô trong các mô hình sương mù. Trần Tân Tiến. 1993.

11. Mô hình hóa quá trình hình thành và phát triển sương mù bức xạ ở ViệtNam. Đồng tác giả. 1994.

12. Một số đặc trưng của sương mù bức xạ ở Láng và vấn đề mô hình hóa quá trình hình thành và phát triển sương mù bức xạ. Đồng tác giả. 1994.

13. Một số đặc trưng của hệ thống mây front lạnh trên lãnh thổ Việt Nam và vấn đề mô hình hóa. Đồng tác giả. 1995.

14. Quy tắc Bayes và ứng dụng nó trong dự báo sương mù ở vịnh Bắc Bộ. Trần Tân Tiến. 1996.

15. Tính quỹ đạo phần tử khí trên biển và ứng dụng trong trong dự báo sương mù bình lưu ở vịnh Bắc Bộ. Trần Tân Tiến. 1996.

16. Mô hình sương mù bình lưu và ứng dụng trong dự báo ở vịnh Bắc Bộ. Trần Tân Tiến. 1996.

17. Bất ổn định khí quyển và điều kiện hình thành mây đối lưu ở Bắc bộ. Đồng tác giả. Tập Báo cáo Công trình Viện Khí tượng Thuỷ văn, tập 1, 1997.

18. Sự phân bố mưa trong xoáy thuận nhiệt đới. Trần Tân Tiến. Tạp chí Đại học Quốc gia Hà Nội, số 4, 1998.

19. Mô hình hoá quá trình phát triển mây tích và khả năng ứng dụng trong dự báo. Trần Tân Tiến. Tuyển tập các Báo cáo tại Hội nghị Khoa học Công nghệ dự báo và phục vụ dự báo Khí tượng Thuỷ văn, tập 1, 2000.

20. Dự báo trường địa thế vị và mưa bằng mô hình số trị tà áp phi đoạn nhiệt cho khu vực Đông Nam Á. Trần Tân Tiến. 2001.

 

Trang 1 trong 2Đầu tiên    Trước   [1]  2  Tiếp   Cuối    
close

Thông báo