Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Tô Đức Hạnh


Niên biểu cuộc đời

Thời gian

Hoạt động

1954

Sinh tại Lạng Sơn.

 1972 - 1975

Tham gia Quân đội tại chiến trường B3.

1976 - 1979

Sinh viên trường Đại học Sư phạm Việt Bắc.

1980 - 1983

Học viên trường Nguyễn Ái Quốc Trung ương, Phân hiệu V.

1983 - 1993 Cán bộ giảng dạy, trường Đại học Sư phạm Việt Bắc.
1994 - 1999 Nghiên cứu sinh chuyên ngành Kinh tế chính trị, tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân.
1999 - 2001 Cán bộ giảng dạy, trường Đại học Thái Nguyên.
Từ 2001

- Cán bộ giảng dạy, trường Đại học Kinh tế Quốc dân;

- Được phong hàm Phó Giáo sư (2006).


so your wife cheated married and wanting to cheat my wife cheated now what do i do
close

Thông báo