Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Tô Đức Hạnh


Quá trình giảng dạy và đào tạo
QUÁ TRÌNH GIẢNG DẠY VÀ ĐÀO TẠO

Hướng dẫn Nghiên cứu sinh: 4 luận án Tiến sĩ.

1. Bùi Quốc Anh, "Những vấn đề lý luận và thực tiễn về cổ phần hóa và hậu cổ phần hóa của Doanh nghiệp nhà nước ngành Giao thông vận tải ở Việt Nam", 2004 - 2008.

2. Nguyễn Thị Thành, "Phát triển thị trường tiền tệ trong quá trình hình thành đồng bộ hệ thống thị trường ở Việt Nam", 2005 - 2009.

3. Đỗ Quốc Tiến, "Phát triển lợi thế tỉnh Hải Dương trong quá trình Hiện đại hóa", 2005 - 2009.

4. Mai Lan Hương, "Vai trò của Nhà nước trong quá trình hội nhập Kinh tế quốc tế của Việt Nam", 2006 - 2010.

 

close

Thông báo