Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ khoa học Trần Quốc Chiến


Niên biểu cuộc đời

Thời gian

Hoạt động

 1953

Sinh tại tỉnh Quảng Bình.

 1976 - 1991

- Tốt nghiệp Đại học trường Tổng hợp Sác-lơ, Praha, Tiệp Khắc (1976);

- Bảo vệ luận văn Thạc sĩ tại trường Tổng hợp Sác-lơ, Praha, Tiệp Khắc (1976);

- Học tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh (1981-1982);

- Nghiên cứu sinh tại trường Tổng hợp Sác-lơ, Praha, Tiệp Khắc (1982-1985). Bảo vệ luận án Tiến sĩ (1985);

- Cán bộ giảng dạy Khoa Cơ bản, Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng (1976-1989);

- Thực tập sinh cấp hai tại trường Tổng hợp Sác-lơ, Praha, Tiệp Khắc (1990-1991). Bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ khoa học (1991).

1991 - 1995

Giám đốc Trung tâm Đào tạo, Nghiên cứu, Ứng dụng Tin học, Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng.  

Từ 1995

Phó Hiệu trưởng kiêm Chủ nhiệm Khoa Toán-Tin, trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng.

clinic of abortion centaurico.com scraping of the uterus
close

Thông báo