Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Liên Hà


Niên biểu cuộc đời

Thời gian

Hoạt động

1964

Sinh tại Hà Tĩnh.

 1986

Tốt nghiệp Đại học Bách khoa Hà Nội.

 1986 - 1996

- Nghiên cứu viên Viện Công nghệ  sinh học và Công nghệ thực phẩm, trường Đại học Bách khoa Hà Nội;

- Học Cao học trường Đại học Ghent, Vương quốc Bỉ (1995).

 1996 - 2004

- Giảng viên Viện Công nghệ sinh học và Công nghệ thực phẩm, trường Đại học Bách khoa Hà Nội;

- Học sau Đại học Osaka và Đại học Kyushu, Nhật Bản (1997);

- Thực tập sinh trường Đại học Gifu, Nhật Bản (2001).

2004 - 2007

- Bảo vệ Luận án Tiến sĩ tại trường Đại học Gifu, Nhật Bản (2004);

- Giảng viên chính Viện Công nghệ sinh học và Công nghệ thực phẩm, trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

Từ năm 2007

- Tham gia giảng dạy về kỹ thuật Gen tại trường Đại học Quốc gia Lào (2005); 

- Giảng viên Bộ môn Vi sinh-Hóa sinh-Sinh học phân tử, Viện Công nghệ sinh học và Công nghệ thực phẩm, trường Đại học Bách khoa Hà Nội. 

 

clinic of abortion go scraping of the uterus