Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Xuân Sâm


Niên biểu cuộc đời

Thời gian

Hoạt động

1960

Sinh tại Hà Nội.

 Trước 1982

- Học phổ thông;
- Sinh viên trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

1983 - 1994

Cán bộ nghiên cứu tại Trung tâm Công nghệ sinh học, trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.

 1996 - 1999

- Bảo vệ luận văn Thạc sĩ tại  trường Đại học Bách khoa Hà Nội (1996);

- Giảng viên Trung tâm Công nghệ sinh học, trường Đại học Bách Khoa Hà Nội;

- Thực tập sinh tại Phòng Hương liệu và Công nghệ sinh học, trường Bách khoa Toulouse, Pháp.

2000
Bảo vệ luận án Tiến sĩ tại trường Đại học Bách khoa Hà Nội.
2003 - 2010

- Trưởng phòng Hóa sinh và Sinh học phân tử, Viện Công nghệ sinh học và Công nghệ thực phẩm, trường Đại học Bách Khoa Hà Nội (2003);

- Phong hàm Phó Giáo sư (2006).

Từ 2010
Trưởng Bộ môn Vi sinh, Hóa sinh, Sinh học phân tử. Viện Công nghệ sinh học và Công nghệ thực phẩm, trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.
find me a girlfriend blog.linglinzhu.com i cheated on my girlfriend and i want her back