Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Cách


Niên biểu cuộc đời

Thời gian

Hoạt động

 1956

Sinh tại huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình.

 1974-1978

Phục vụ Quân đội tại Chiến trường B.

 1983

Tốt nghiệp trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

 Từ 1984

- Giảng viên chính Phòng Vi sinh và Kỹ thuật Di truyền, Viện Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm, trường Đại học Bách khoa Hà Nội;

- Bảo vệ luận án Tiến sĩ tại trường Đại học Tổng hợp Humbold, CHDC Đức (1989).


my wife cheated now what do i do cheat on your spouse my wife cheated now what do i do