Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Đình Phi


Niên biểu cuộc đời

Thời gian

Hoạt động

 1969

Sinh tại Nam Định.

 1990 - 1992

- Tốt nghiệp chuyên ngành Ngoại ngữ tiếng Nga, trường Đại học Ngoại ngữ Quân sự (1990);

- Giáo viên Học viện Quốc phòng (1990 - 1992).

 1992 - 1993

- Chuyên viên Công ty Xuất nhập khẩu Constrexim, Bộ Xây dựng;

- Tốt nghiệp chuyên ngành Ngoại ngữ tiếng Anh, trường Đại học Quốc gia Hà Nội (1993).

1994-2003

- Cố vấn pháp luật và kinh doanh cho các DN FDI và Sannam (1994-2010);

- Cử nhân Luật, trường Đại học Quốc gia Hà Nội (1996);

- Bảo vệ luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý công nghệ và Kinh doanh Quốc tế, Viện Công nghệ Châu Á (AIT), Thái Lan (2003);

2005 - 2011 Giảng dạy môn Quản trị Chiến lược và Quản trị Công nghệ, trường Đại học Thương mại.
Từ 2010

- Thành viên Ban Cố vấn Chiến lược, trường Đại học Quốc gia Hà Nội;

- Chủ nhiệm Bộ môn Quản trị Công nghệ, Khoa Quản trị Kinh doanh, trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội;

- Giám đốc Chương trình đào tạo Thạc sĩ Quản trị công nghệ và Phát triển doanh nghiệp.


find me a girlfriend site i cheated on my girlfriend and i want her back