Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Mai Đình Thọ


Niên biểu cuộc đời

Thời gian

Hoạt động

 1929

Sinh tại huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi.

 Trước 1955

- Học sinh phổ thông; 

- Trưởng phòng Thông tin huyện Sơn Tịnh- Thư ký Tòa soạn Báo Tiền phong, Quảng Ngãi; Chuyên viên Ban Tuyên huấn Liên khu ủy V;

 1955-1965

Phóng viên, Biên tập viên Báo Nhân dân, Tạp chí Văn nghệ, Báo Văn nghệ.

 1965-1977

- Công tác tại Viện Văn học và Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam;

- Phó Viện trưởng Viện Văn học, kiêm Chủ nhiệm lớp Cao học Viện Văn hóa;

- Phó Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam, kiêm Viện trưởng, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Viện Văn hóa (Bộ Văn hóa - Thông tin);

- Ủy viên Hội đồng Biên tập Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật.

- Đảng ủy viên Đảng bộ Bộ Văn hóa - Thông tin, Bí thư Đảng ủy Khối các Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam.

 Từ 1998 Ủy viên Hội đồng Khoa học Trung tâm Nghiên cứu Bảo tồn và Phát huy Văn hóa dân tộc, Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật Việt Nam.

 

close

Thông báo