Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Đặng Việt Bích


Niên biểu cuộc đời

Thời gian

Hoạt động

 1946

Sinh tại huyện Xuân Trường tỉnh Nam Định.

trước 1964
Học sinh phổ thông.
1964 - 1968
Sinh viên trường đại học Tổng hợp Hà Nội.
1969 - 1979
Nghiên cứu viên công tác tại Viện Văn học.
1979 - 1984
Nghiên cứu sinh và cộng tác viên khoa học của Viện Hàn lâm khoa học Berlin, CHDC Đức.

 1985 - 2002

- Công tác tại trường Đại học Văn hóa Hà Nội;

- Phó Hiệu trưởng kiêm Bí thư Chi bộ trường Viết văn Nguyễn Du (1986 - 1988);

- Phó Hiệu trưởng phụ trách đào tạo và nghiên cứu khoa học trường Đại học Văn hóa Hà Nội (1988 - 2002), kiêm Bí thư Đảng ủy  nhà trường(1988 - 1991);

- Phó Chủ tịch Hội đồng khoa học trường Đại học Văn hóa Hà Nội (1990 - 1998);

- Hội viên sáng lập Hội Dân tộc học Việt Nam (1991);

- Chủ nhiệm Khoa Sau đại học trường Đại học Văn hóa Hà Nội (1991 - 1997);

- Chủ tịch Hội đồng thi đua trường Đại học Văn hóa Hà Nội (1992 - 2000);

- Chủ tịch Hội đồng khoa học trường Đại học Văn hóa Hà Nội (1998 - 2000);
- Hiệu trưởng trường Viết văn Nguyễn Du, Hà Nội (1998 - 2002);

- Ủy viên Hội đồng biên soạn Chương trình Đại học của Bộ Văn hóa - Thông tin (2000);

- Phong hàm Phó Giáo sư (2002).

 Từ 2002

Công tác tại Viện Văn hóa - Thông tin.


close

Thông báo