Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Chí Bền


Sách đã xuất bản

1. Văn học dân gian Bến Tre. Đồng tác giả. H- Khoa học Xã hội, 1988.

2. Địa chí Bến Tre. Đồng tác giả. H- Khoa học Xã hội, 1991; Tái bản, 2001.

3. Truyện dân gian Nam Bộ về cọp. Nguyễn Chí Bền. H- Văn hóa dân tộc, 1991.

4. Huyền thoại miệt vườn. Nguyễn Chí Bền. H- Văn hóa dân tộc, 1993.

5. Làng nghề làng văn Hà Tây. Tập 2. Đồng tác giả. Sở Văn hóa Thông tin Hà Tây, 1994.

6. Lễ hội truyền thống trong đời sống xã hội hiện đại. Đồng tác giả. H- Khoa học Xã hội, 1994.

7. Văn hóa dân gian Nam Bộ, những phác thảo. Nguyễn Chí Bền. H- Giáo dục, 1994; Tái bản, 1997, 2008.

8. Lễ hội cổ truyền Hà Tây. Đồng tác giả. Sở Văn hóa Thông tin Hà Tây, 1995; Tái bản, 2000.

9. Kho tàng truyện trạng Việt Nam. Sáu tập. Đồng tác giả. H- Khoa học Xã hội, 1995; Tái bản, 1997, 1999, 2002.

10. Đạo Mẫu ở Việt Nam. Đồng tác giả. H- Văn hóa thông tin, 1995; Tái bản, 2002.

11. Văn hóa phi vật thể xứ Huế. H- Văn hóa thông tin, 1996.

12. Văn học chữ viết Bến Tre từ khởi thuỷ đến 1975. Đồng tác giả. H- Khoa học Xã hội, 1996.

13. Văn học dân gian Gia Lai. Đồng tác giả. Sở Văn hóa Thông tin Gia Lai, 1996.

14. Xã hội hoá các hoạt động văn hóa. Đồng tác giả. H- Văn hóa thông tin, 1996.

15. Tìm hiểu một số hiện tượng văn hóa dân gian Bến Tre. Nguyễn Chí Bền. H- Khoa học Xã hội, 1996.

16. Cơ sở văn hóa Việt Nam (Giáo trình Đại học). Đồng tác giả. H- Giáo dục, 1997; Tái bản, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010.

17. Cơ sở văn hóa Việt Nam (Giáo trình Đại học). Đồng tác giả. H- Đại học Quốc gia Hà Nội, 1997.

18. Những vấn đề của văn hóa Việt Nam đương đại. Đồng tác giả. H- Giáo dục, 1998.

19. Địa chí Gia Lai. Đồng tác giả. H- Văn hóa dân tộc, 1999.

20. Bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc,vai trò của nghiên cứu và giáo dục. Đồng tác giả. NXB Thành phố Hồ Chí Minh, 1999.

Trang 1 trong 2Đầu tiên    Trước   [1]  2  Tiếp   Cuối    
close

Thông báo