Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Chí Bền


Niên biểu cuộc đời

Thời gian

Hoạt động

 1956

Sinh tại huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.

1962-1973

Học sinh Tiểu học, THCS, THPT tại Bắc Ninh.

 1973-1977

Sinh viên Khoa Ngữ văn, Đại học Sư phạm I Hà Nội.

 1977-1990

- Giảng dạy và nghiên cứu Văn học, Văn hóa tại trường Cao đẳng Sư phạm Bến Tre;

- Tổ trưởng Tổ Ngữ văn trường Cao đẳng Sư phạm Bến Tre (1981-1984);

- Phó Chủ nhiệm Khoa Xã hội, trường Cao đẳng Sư phạm Bến Tre (1984-1990).

1990-2002

- Công tác tại Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật (Bộ Văn hóa - Thông tin);

- Biên tập viên văn hóa dân gian tạp chí Văn hóa Nghệ thuật (1990-1995);

- Bảo vệ luận án Tiến sĩ (1995);

- Phó Tổng Biên tập Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật (1995-1996);

- Quyền Tổng Biên tập Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật (1996-1997);

- Tổng Biên tập Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật (1997-2002).

Từ 2002

- Viện trưởng Viện Văn hóa nghệ thuật Việt Nam;

- Phong hàm Phó Giáo sư (2003);

- Phó Chủ tịch Hội đồng Đào tạo sau Đại học của trường Đại học Văn hóa thành phố Hồ Chí Minh (Từ 2011).


close

Thông báo