Các tư liệu về  Giáo sư Vũ Thị Phan


Sách đã xuất bản


1. Thuốc điều trị Bệnh sốt rét (Hướng dẫn sử dụng thuốc, Bộ Y tế). Đồng tác giả . H- Liên hiệp Xí nghiệp Dược phẩm Việt Nam, 1986.

2. Bách khoa thư Bệnh học. Tập 1. Đồng tác giả. Trung tâm Quốc gia biên soạn Từ điển Bách khoa Việt Nam, 1991. 

3. Dịch tễ học Bệnh sốt rét và phòng chống sốt rét ở Việt Nam. Đồng tác giả. H- Y học, 1996.( Đã dịch ra tiếng Pháp).


close

Thông báo