Các tư liệu về  Giáo sư Vũ Thị Phan


Niên biểu cuộc đời

Thời gian

Hoạt động

1931

Sinh tại huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình.

1950 - 1954

Học trường Đại học Y khoa (sơ tán lên Chiêm Hóa, Tuyên Quang).

1954 - 1956 Học trường Đại học Y Dược Hà Nội. Tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội.

1956 - 1958

Cán bộ giảng dạy Bộ môn Ký sinh trùng Đại học Y Hà Nội.

1960 - 1962 Thực tập sinh tại Rumani và Liên Xô.
1963 Trưởng phòng Nghiên cứu  Viện Sốt rét , Ký sinh trùng và Côn trùng Trung ương.
1967 Phó Viện trưởng phụ trách chuyên môn  Viện Sốt rét,  Ký sinh trùng và Côn trùng Trung ương.
1976 - 1995

Viện trưởng Viện Sốt rét, Ký sinh trùng và Côn trùng Trung ương;                                                                                                            

Chuyên gia về Sốt rét của Tổ chức Y tế Thế giới;                             

Đại biểu Quốc hội khoá IV, V (1971- 1976).

1995

Nghỉ hưu.

Tham gia giảng dạy Sau đại học, Đại học Y Hà Nội;

Cố vấn Chương trình Phòng chống Sốt rét Quốc gia.

  

 

clinic of abortion centaurico.com scraping of the uterus
close

Thông báo