Các tư liệu về  Giáo sư Vũ Thị Phan


Quá trình giảng dạy và đào tạo
QUÁ TRÌNH GIẢNG DẠY VÀ ĐÀO TẠO

Hướng dẫn Cao học:

Hướng dẫn Nghiên cứu sinh: 23 luận án Tiến sĩ ( Danh sách thống kê chưa đầy đủ)

1. Nông Thị Tiến, “Ứng dụng phương pháp invitro và invivo trong giám sát plasmodium falciparum kháng thuốc ở một số địa điểm từ 1991 đến 1994”, 1995.

2. Lê Thị Bình, “Nghiên cứu đáp ứng của ký sinh trùng sốt rét plasmodium falciparum với Artemisinin và các dẫn xuất được sản xuất tại Việt Nam”, 1996.

3. Đỗ Văn Chính, “Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ học bệnh sốt rét và biện pháp phòng chống thích hợp tại Lâm Đồng 1976 - 1994”, 1996.

4. Phạm Nguyễn Cẩm Thạch, “Nghiên cứu các đặc điểm về sốt rét và hiệu quả của các biện pháp phòng chống tại Quảng Nam, Đà Nẵng”, 1996.

5. Trần Đức Hinh, “Muỗi Anopheles meigen 1818 (Diptera: Culicidae) ở Việt Nam (thành phần loài, phân bố, đặc tính địa động vật và vai trò truyền bệnh sốt rét”, 1996.

6. Hồ Văn Hoàng, “Nghiên cứu nâng cao hiệu quả hoạt động của điểm kính hiển vi trong phòng chống sốt rét ở vùng sốt rét lưu hành tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên”, 2000.

7. Lê Xuân Hùng, “Đánh giá sử dụng màn tẩm permethrin trong phòng chống sốt rét tại một điểm sốt rét lưu hành miền Bắc Việt Nam”, 2000.

8. Phan Đăng Bình, “Nghiên cứu hiệu lực của 12a – Trifluoro Mothyl Hydroarmisinin trên P.Berghel và độc tính trên đơn vị thực nghiệm”, 2000.

9. Trịnh Đình Tường, “Đánh giá thực trạng sốt rét và các yếu tố liên quan đến bệnh sốt rét của bốn dân tộc H’mông; Dao; Phù Lá và Tày ở  tỉnh Lào Cai”, 2001.

10. Nguyễn Văn Tiến, “Nghiên cứu thuốc sốt rét phối hợp CV8 có dẫn chất Dehydroartemisinin của Artemisinin để điều trị bệnh nhân sốt rét chưa biến chứng tại vùng sâu vùng xa”, 2002.

 

                                                                         Tham gia Hội đồng (Phản biện, Chủ tịch, Ủy viên Hội đồng...)

1. Đinh Kim Xuyên, “Nghiên cứu sinh học muỗi Toxorhynchites splendens (wiednann, 1819) nhằm ứng dụng trong công tác phòng chống bệnh Dengue xuất huyết ở Việt Nam”, 1985.

2. Nguyễn Văn Kim, “Nghiên cứu kháng thuốc sốt rét của plasmodium falciparum ở Việt Nam và các biện pháp giải quyết”, 1992.

3. Hỏa Văn Ngọc, “Đặc điểm dịch tễ học sốt rét ở một số đơn vị quân đội hoạt động trong vùng sốt rét lưu hành tại Quân khu II Hoàng Liên Sơn”, 1992.

4. Nguyễn Thị Minh Tâm, “Nghiên cứu ứng dụng một số kỹ thuật miễn dịch vào chẩn đoán các bệnh amíp ấu trùng sán lợn, sán lá gan ở người”, 1994.

5. Nguyễn Văn Đề, “Nghiên cứu tình trạng nhiễm giun móc và hiệu quả của một số thuốc điều trị giun móc ở ba vùng canh tác thuộc Đồng bằng miền Bắc Việt Nam”, 1995.

6. Đào Văn Dũng, “Nghiên cứu tình hình bệnh sốt rét và một số yếu tố chi phối bệnh trong các đơn vị quân đội ở tỉnh Gia Lai (1990 – 1993)”, 1995.

7. Lục Nguyên Tuyên, “Nghiên cứu một số đặc điểm về ký sinh trùng sốt rét học: muỗi Anopheles và biện pháp phòng chống ở hai huyện trọng điểm sốt rét tỉnh Khánh Hòa, 1990 - 1994”, 1995.

8. Nguyễn Duy Sỹ, “Xác định tình trạng đa kháng thuốc sốt rét của plasmodium falciparum ở Việt Nam và nghiên cứu sử dụng artemisinin, artesunate để điều trị”, 1995.

9. Lê Quang Tạo, “Đặc điểm sinh thái dịch học bệnh sốt rét ở cụm các Nông trường cao su Binh đoàn 15, Đức Cơ, tỉnh Gia Lai và đánh giá một số biện pháp dự phòng bệnh (1989 - 1994)”, 1996.

10. Trần Văn Có, “Muỗi Anopheles Diptera: Culicidae ở Trung Trung Bộ và Tây Nguyên trong quá trình phòng chống sốt rét giai đoạn 1976 - 1995”, 1996.

11. Trần Quang Bính, “Nghiên cứu so sánh tác dụng của artesunate tiêm tĩnh mạch và quinine truyền tĩnh mạch trong điều trị sốt rét ác tính”, 1996.

12. Nguyễn Duy Toàn, “Một số đặc điểm dịch tễ học trên mầm bệnh và nguồn bệnh giun chỉ bạch huyết ở miền Bắc Việt Nam và hiệu quả một số biện pháp phòng chống bằng điều trị đặc hiệu”, 1996.

13. Phạm Trí Tuệ, “Góp phần nghiên cứu phản ứng miễn dịch men elisa để chẩn đoán huyết thanh bệnh ấu trùng sán lợn và một số bệnh ký sinh trùng”, 1996.

14. Lê Xuân Hợi, “Muỗi Anopheles meigen 1818 trong quá trình phòng chống vector ở vùng đồi núi có lưu hành bệnh sốt rét thuộc miền Bắc Việt Nam”, 1996.

15. Trương Văn Tấn, “Nghiên cứu muỗi sốt rét Anopheles meigen 1818 (Diptera: Culicidae) tại Quảng Nam – Đà Nẵng”, 1996.

16. Nguyễn Tuyên Quang, “Nghiên cứu muỗi truyền sốt rét chủ yếu và một số yếu tố môi trường, con người ảnh hưởng tới tình hình bệnh sốt rét tại huyện Vân Canh, Bình Định”, 1996.

17.  Nguyễn Ngọc San, “Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến chẩn đoán, điều trị bệnh sốt rét và ứng dụng một số biện pháp can thiệp tại cộng đồng huyện  Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên”, 2000.

my wife cheated now what do i do want wife to cheat my wife cheated now what do i do
find me a girlfriend blog.linglinzhu.com i cheated on my girlfriend and i want her back
close

Thông báo