Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Cảnh Hợp


Niên biểu cuộc đời

Thời gian

Hoạt động

 1955

Sinh tại Nghệ An.

 1972-1973

Học tiếng Nga  tại Đại học Tổng hợp Kiep, Liên Xô.

 1973-1978

Học tại trường Đại học Tổng hợp Azerbaigian (thành phố Bacu), Liên Xô.

 1978 -1988

- Công tác tại Vụ Pháp luật Văn phòng Quốc hội và Hội đồng Nhà nước;

- Tổ trưởng Tổ Pháp luật Hình sự, Vụ Pháp luật Văn phòng Quốc hội và Hội đồng Nhà nước.

1988-1992 Nghiên cứu sinh tại trường Đại học Tổng hợp Azerbaigian (thành phố Bacu), Liên Xô.
1993-1998 Nghiên cứu sinh và thực tập sinh cao cấp (doctorant)  tại Viện Nhà nước và Pháp luật thuộc Viện Hàn lâm khoa học Liên bang Nga.
1999-2012

- Giảng viên trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh;

- Thư ký Hội đồng Khoa học và Đào tạo (2004-2008);

- Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học- Đào tạo kiêm Trưởng khoa Luật Hành chính- Nhà nước, Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh (Từ 2008).


close

Thông báo