Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Bang


Niên biểu cuộc đời

Thời gian

Hoạt động

  1950 

Sinh tại huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị.

1976 

Tốt nghiệp Ban Sử Địa, Đại học Sư phạm Huế.

Từ 1976 

- Công tác tại trường Đại học Khoa học Huế;

- Bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành Lịch sử Việt Nam cổ trung đại, trường Đại học Tổng hợp Hà Nội (1993);

- Trưởng Bộ môn Lịch sử Việt Nam;

- Phong hàm Phó Giáo sư (2002);

- Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam;

- Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Thừa Thiên Huế.

close

Thông báo