Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Bang


Các bài báo nghiên cứu

1. Một số nhân vật Bình Trị Thiên tham gia chống giặc Thanh. Đỗ Bang. Thông tin Khoa học, Đại học Tổng hợp Huế, số 1, 1978.

2. Một số đóng góp của nhân dân Bình Trị Thiên trong cuộc kháng chiến chống Thanh thế kỷ thứ XVIII. Đỗ Bang. Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, số 1, 1979.

3. Đàn Nam Giao Tây Sơn tại Huế. Đỗ Bang. Tạp chí KCH, số 2, 1979; Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật, số 3, 1979.

4. Chính sách bành trướng của đế chế Mãn Thanh vào Việt Nam thế kỷ XVIII và sự thất bại thảm hại của nó. Đỗ Bang. Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, số 1, 1980.

5. Tìm hiểu lịch sử Bình Trị Thiên vào đầu thế kỷ XV qua Dư địa chí của Nguyễn Trãi. Đỗ Bang. Tạp chí Văn hóa Bình Trị Thiên, 1980.

6. Vị trí Phú Xuân dưới thời Tây Sơn. Đỗ Bang. In trong: Hội thảo khoa học lịch sử Huế lần I, 1981.

7. Trung thư phụng chính Trần Văn Kỷ. Đỗ Bang. Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, số 2, 1981.

8. Sức mạnh giữ nước của dân tộc ta trong lịch sử chống quân Trung Quốc xâm lược. Đỗ Bang. Tạp chí Văn hóa Bình Trị Thiên, 1981.

9. Xã anh hùng Triệu Trạch. Đỗ Bang. Tạp chí Văn học Nghệ thuật, 1982.

10. Nửa thế kỷ tìm lăng Quang Trung. Đỗ Bang. NPHM KCH, Hà Nội, 1982.

11. Vấn đề lăng Quang Trung ở Huế. Đỗ Bang. Tạp chí Tổ Quốc, Hà Nội, 1982.

12. Nghiên cứu lịch sử Tây Sơn góp phần tìm hiểu truyền thống Nguyễn Huệ - Phú Xuân. Đỗ Bang. Tạp chí Văn hóa Bình Trị Thiên, 1982.

13. Thành cổ Quảng Trị. Đỗ Bang. Tạp chí KCH, số 1, 1982.

14. Thương cảng Hội An từ nhận thức đến thực tiễn nghiên cứu. Đỗ Bang. Thông tin khoa học Đại học Tổng hợp Huế, số 3, 1983.

15. Tìm hiểu và xử lý nguồn tư liệu  lịch sử cổ trung đại ở miền Trung. Đỗ Bang. Hội nghị Phương pháp luận sử học Huế, 1983.

16. Từ tết Mậu Thân nhìn lại các phong trào yêu nước và cách mạng ở Huế. Đỗ Bang. Hội nghị Tết Mậu Thân Huế, 1983.

17. Tình hình đấu tranh giai cấp ở Thuận Hoá vào thế kỷ XVIII. Đỗ Bang. Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, số 1, 1984.

18. Những bí ẩn trên đường tiến quân của Quang Trung. Đỗ Bang. Tạp chí Văn hóa Bình Trị Thiên, 1984.

19. Phong trào Tây Sơn trên đất Bình Trị Thiên- vị trí, ý nghĩa, những thành tựu nghiên cứu. Đỗ Bang. Hội nghị Phong trào Tây Sơn, 1984.

20. Tìm hiểu tình hình kinh tế- xã hội ở vùng nông thôn Đông Hà trước cách mạng Tháng tám. Đỗ Bang. Tạp chí Văn hóa Bình Trị Thiên, 1985.

clinic of abortion go scraping of the uterus
my wife cheated now what do i do want wife to cheat my wife cheated now what do i do
find me a girlfriend site i cheated on my girlfriend and i want her back
Trang 1 trong 9Đầu tiên    Trước   [1]  2  3  4  5  Tiếp   Cuối    
close

Thông báo