Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Đinh Minh Diệm


Sách đã xuất bản

1. An toàn lao động. Đinh Minh Diệm. Đại học Bách khoa Đà Nẵng, 1997.

2. Công nghệ kim loại. Tập 3. Đinh Minh Diệm. Đại học Bách khoa Đà Nẵng, 2000.

3. Công nghệ Laser và một số phương pháp gia công đặc biệt. Đinh Minh Diệm. Đại học Bách khoa Đà Nẵng, 2001.

4. Kim loại và thiết bị nhiệt. Đinh Minh Diệm. Đại học Bách khoa Đà Nẵng, 2003.

5. Lắp đặt và sửa chữa máy. Đinh Minh Diệm. H- Giao thông vận tải, 2004.

6. Công nghệ kim loại. Đinh Minh Diệm. H- Khoa học và Kỹ thuật, 2007.     

7. Công nghệ phục hồi. Đinh Minh Diệm. Đại học Bách khoa Đà Nẵng, 2007.

8. Các phương pháp gia công đặc biệt. Đinh Minh Diệm. H- Khoa học và Kỹ thuật, 2010.