Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Đinh Minh Diệm


Niên biểu cuộc đời

Thời gian

Hoạt động

 1954 

Sinh tại Quảng Bình.

Trước 1978

- Học phổ thông;

- Sinh viên trường Đại học Bách khoa Lêningrad, Liên Xô.

 

 1978 - 1995

 

- Giảng dạy tại Khoa Cơ khí, trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng;

- Bảo vệ luận án Tiến sĩ tại trường Đại học Kỹ thuật Quốc gia Saint Peterburg, Liên bang Nga (1992).

Từ 1995

- Giảng dạy trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng ;

- Phó Trưởng Khoa Cơ khí, trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng (1996 - 2005);

- Trưởng Khoa Cơ khí, trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng (Từ 2005).

 

 

 

 

 


so your wife cheated go my wife cheated now what do i do
dating for married go married men who cheat