Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Đinh Minh Diệm


Luận án tiến sĩ / tiến sĩ khoa học
LUẬN ÁN TIẾN SỸ

Đề tài: (Lĩnh vực Cơ khí, luyện kim và vật liệu).

Ngôn ngữ: Tiếng Nga

Chuyên ngành khoa học: Thiết bị và công nghệ hàn

Người hướng dẫn:

Năm bảo vệ: 1992

Đơn vị bảo vệ: Trường Đại học Kỹ thuật Quốc gia Saint Petetrburg, Liên bang Nga.

my wife cheated now what do i do cheat on your spouse my wife cheated now what do i do