Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Đinh Minh Diệm


Các bài báo nghiên cứu

1. Hàn bằng tia Laser. Đinh Minh Diệm. Thông báo Khoa học, trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng, số 3, 1980.

2. Góp phần nghiên cứu hàn gang trong việc phục hồi chi tiết máy. Đồng tác giả. Báo cáo Hội nghị  Khoa học lần thứ 2, trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng,1980.

3. Vài suy nghĩ về sản xuất que hàn. Đinh Minh Diệm. Thông báo Khoa học, trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng, số 8, 1983.

4. Laser trong quá trình công nghệ mới. Đinh Minh Diệm. Thông tin  Khoa học công nghệ, trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng, số 12, 1993.

5. Rỗ khí khi hàn hợp kim nhôm và các biện pháp kiểm tra khắc phục. Đinh Minh Diệm. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng, số đặc biệt, 1995.       

6. Cơ sở tính chọn hàn các kết cấu từ vật liệu tổ hợp. Đinh Minh Diệm. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng, số 2, 1997.

7. Điều khiển quá trình hàn tự động. Đồng tác giả. Tạp chí Khoa học và Công nghệ,  Đại học Đà Nẵng, số 5, 1998.

8. Khảo sát chất lượng bề mặt mối hàn thép bằng phương pháp xử lý hợp kim vi lượng. Đồng tác giả. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng, số 5, 1998.

9. Nghiên cứu chất lượng mối hàn thép bằng xử lý hợp kim vi lượng. Đồng tác giả. Báo cáo Hội nghị khoa học, Đại học Đà Nẵng, 1998.

10. Góp phần nghiên cứu chất lượng mối hàn thép bằng xử lý hợp kim vi lượng. Đồng tác giả. Thông báo Khoa học của các trường Đại học Công nghệ, số 1, 2000.

11. Xác định biến dạng của khuôn lưu hóa lốp ô tô. Đồng tác giả. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng, số 1, 2003.

12. Ứng dụng phần mềm ANSYS để kiểm tra bền trục cán sau các lần sửa chữa. Đồng tác giả. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng, số 4, 2005.

13. Công nghệ ép ống lót vật liệu tổ hợp dạng lớp từ bột kim loại trong môi trường đàn hồi. Đồng tác giả. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng, số 5, 2008.

14. Công nghệ ép ống lót vật liệu composite dạng lớp từ bột kim loại trong môi trường đàn hồi. Đinh Minh Diệm. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng, sô 5, 2008.

15. Thiết kế cải tiến hệ thống điều khiển sàn nâng tàu tại nhà máy X50. Đồng tác giả. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng, số 6, 2009.

16. Thiết kế, chế tạo mô hình hệ thống scada điều khiển và giám sát máy lưu hóa lốp ô tô. Đinh Minh Diệm. Tạp chí Cơ khí Việt Nam, số 7, 2011.