Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Vi Dân


Niên biểu cuộc đời

Thời gian

Hoạt động

 1935

Sinh tại Thái Nguyên.

 1956-1958

Giáo viên cấp II trường Tiên Hưng, tỉnh Thái Bình.

1958-1960

Cán bộ Ty Giáo dục, tỉnh Bắc Giang.

 1960-1961

Hiệu trưởng trường cấp II Quang Châu, tỉnh Bắc Giang.

1961-1962
Học tiếng Nga tại trường Đại học Ngoại ngữ, Gia Lâm, Hà Nội.
1962-1967
Sinh viên trường Đại học Lômônôxốp, Mátxcơva, Liên Xô.
1967-1983
Cán bộ giảng dạy, Trưởng Bộ môn, Phó Chủ nhiệm Khoa Địa lý - Địa chất, trường Đại học Tổng hợp Hà Nội.
1986-2000
Cán bộ giảng dạy Khoa Địa lý, trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.


dating for married go married men who cheat