Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Vi Dân


Các đề tài nghiên cứu

1. Đánh giá tổng hợp các điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, kinh tế - xã hội tỉnh Bình - Trị - Thiên. Đề tài nhánh, mã số 52. 21. 1.1990, 1990-1991. Nguyễn Vi Dân (Chủ nhiệm).

2. Biển Đông hải đảo. Nền tảng rắn hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Mã số BĐHĐ 01.03.201-4195, 1994-1995. Nguyễn Vi Dân (Chủ nhiệm).

3. Nghiên cứu điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, kinh tế - xã hội hệ thống đảo ven bờ Trung Bộ. Đề tài nhánh, mã số KT03.1221.3.95, 1993-1995. Nguyễn Vi Dân (Chủ nhiệm).

4. Bản đồ hiện trạng môi trường Việt Nam 1994 tỉ lệ 1:1.500.000. Mã số 93/HDMTrg -1995, 1995. Nguyễn Vi Dân (Chủ nhiệm).

5. Vấn đề địa danh hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Mã số BĐHĐ01-08/1998, 1998-1999. Nguyễn Vi Dân (Chủ nhiệm).

6. Tai biến thiên nhiên trên dải đồng bằng Bắc Trung Bộ. Mã số 74.19.01, 2002-2003. Nguyễn Vi Dân (Chủ nhiệm).

7. Hiện trạng, nguyên nhân và tính chu kỳ (quy luật), phân vùng, dự báo, giải pháp giảm thiểu tai biến thiên nhiên trên dải đồng bằng ven biển miền Trung (Thanh Hoá - Thừa Thiên Huế). Đề tài cấp Bộ, mã số NCCB-74.13.04, 2003-2005. Nguyễn Vi Dân (Chủ nhiệm).

8. Bước đầu dự báo trượt lở đất ở vùng núi phía Bắc Trung Bộ (từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế). Đề tài Bộ Khoa học và Công nghệ, mã số NCCB.7020. 06, 2006-2008. Nguyễn Vi Dân (Chủ nhiệm).

cheat boyfriend open cheat on your boyfriend